הזינו תוכן לראש המודעה

הזינו תוכן לגוף המודעה

בצער רב אנו מודיעים על
פטירתה ולכתה בטרם עת של

קורונה ז"ל

קהילת העטלפים, מחוז ווהן

הזינו תוכן לתחתית המודעה